HSY
Kuutiokaivot
Mechelininkatu, Helsinki


Asiakas: HSY
Urakoitsija: Stara/Helsingin kaupunki

Haaste: Nykyiset linjat törmäilivät rakennettavien linjojen kanssa ristiin, jolloin pyöreiden kaivojen toteutus oli erittäin hankalaa. Samanaikaisesti nykyinen runkolinja piti saada väliaikaiseen käyttöön, kun tonttilinjat piti saada ohjattua uuden kaivon läpi risteävästi.

Ratkaisu: Useita kuutiokaivopareja asennettiin pitkin linjaa. Näin sekavesi- ja hulevesiviemärit saatiin rinnakkain ohjattua saman kokonaisuuden läpi. Kaivojen mitoitus vaati tarkkuutta. HSY:n valvoja Ari Kivisen ideoimana suunniteltiin ja toteutettiin ratkaisu haastavaan ympäristöön.

Asiakkaan kommentti: ”Haastava kohde edellytti tiivistä yhteistyötä valmistajan kanssa, mutta näin paikalla valun sijaan saatiin hyvin toimiva lopputulos. Lisäksi ratkaisu oli nopeampi ja helpompi kuin itsetehdyillä muoteilla.”
Tommi Kivinen, Stara/Helsingin kaupunki.

Lahti Aqua Oy
Pakkaskaivo
Lahti


Asiakas: Lahti Aqua Oy
Urakoitsija: YIT Infra Oy

Haaste: Tarvittiin ratkaisu hulevesiviemärin tuulettumiseen, koska viemäreiden jäätyminen haluttiin estää. Eri kokoisille putkille on jo jonkin aikaa kehitetty omia betonisia vesilukkoja. Ongelma on ollut löytää ratkaisu yli 300 mm putkille. Tavanomaisella ratkaisulla yli 300 mm putken vesilukon koko kaivon sisällä kasvaa hyvin suureksi ja se hankaloittaa kunnossapitoa.

Ratkaisu: Pakkaskaivo, jonka sisälle suunniteltiin räätälöity HST-säiliö, jolla saadaan aikaiseksi vesilukko. Säiliöön rakennettiin luukku huuhtelua ja kuvausta varten.

Asiakkaan kommentti: ”Kun putken purkupäässä on näin toimiva pakkaskaivo ja rallikaivoissa vesilukot, saadaan viemärilinjan tuulettuminen katkaistua. Näin pakkanen ei pääse putkilinjaan ja se pysyy sulana läpi talven. Lisäksi luukkuratkaisun ansiosta kaivoon ei tarvitse mennä sisään kaikkia kunnossapidon toimenpiteitä varten.”
Sauli Pihamaa, Lahti Aqua

HSY
Jäteveden paineviemärin purkukaivo
Perhekunnantie, Helsinki


Asiakas: HSY
Urakoitsija: VM Suomalainen Oy

Haaste: Työmaalle haluttiin valmis kaivoratkaisu, jossa putkistot ovat valmiiksi kiinnitettyinä. Aikaisemmin purkukaivojen liitososat on kiinnitetty vasta työmaaolosuhteissa.

Ratkaisu: Paineviemärin purkukaivo ”norsukaivo”, jossa valmiiksi hitsatut HST-käyrät kaivoon kiinni valettuina. Toteutus suunniteltu valmistajan, tilaajan, urakoitsijan ja suunnittelijan kanssa yhteistyössä.

Asiakkaan kommentti: ”Valmis ratkaisu säästää työmaan aikaa ja vaivaa. Lisäksi näin saadaan viimeistelty lopputulos aikaiseksi.”
Ari Kivinen, HSY

DSV Logistics Center
Sprinklerisäiliö
Vantaa


Asiakas: DSV Logistics Center
Urakoitsija: Lehto Toimitilat

Haaste: DSV Logistiikkakeskukseen oli suunniteltu sprinklerisäiliö logistiikkarakennuksen lattian alle. Kohteeseen tarjosimme vaihtoehdon paikallavalusäiliön tilalle.

Ratkaisu: Suunnittelimme vaihtoehtoisen säiliön, betonisen paikallavalusäiliön tilalle. Toteutussuunnittelu hoidettiin yhdessä sprinklerisuunnittelijan ja urakoitsijan kanssa.

Asiakkaan kommentti: ”Valmiselementtiratkaisuun päädyimme, koska ajankohtana oli talvi ja aikataulu oli tämän takia tiukka. Säästimme säiliön rakentamisessa n. 2 viikkoa verrattuna paikallavaluratkaisuun. Lisäksi muottien suojaaminen ja lämmitys jäi pois, joten aikataulun ja kustannuksissa pysyminen oli helpompaa.”
Jari Vartiainen, työpäällikkö, Lehto Toimitilat

Lahti Aqua Oy
Säätöpatokaivo hulevesien ohjaukseen
Launeen keskuspuisto, Lahti


Asiakas: Lahti Aqua Oy
Urakoitsija: Maansiirtoliike Erkki Heikkilä Oy

Haaste: Lahden Launeelle toteutettiin uusi ojauoma hulevesien laadun parantamiseksi. Vanhan viemärin kapasiteetti oli riittämätön, joten vesien ohjaamiseksi ojauoman ja viemärilinjan välillä piti etsiä ratkaisu.

Ratkaisu: Hulevesien ohjaukseen suunniteltiin räätälöity säätöpatokaivo. Pienen peitesyvyyden vuoksi patokaivon luukkuratkaisu toteutettiin poikkeuksellisesti; luukut ovat alhaalta ylöspäin nostettavia, koska yläpuolella ei ollut tilaa.

Asiakkaan kommentti: ”Positiivista oli uusien ratkaisujen nopea testaus ja käyttöönotto. Lisäksi koekappaleiden tekemiselle oli matala kynnys. Kaivon säädettävyydestä on erityisesti hyötyä mm. uoman nurmettumisen aikana. Kun vesi ohjataan kokonaan putkien välityksellä, vältytään ojan eroosiolta."
Sauli Pihamaa, Lahti Aqua

Ota yhteyttä

Niko Riikonen

Myyntipäällikkö

p. 0207 933 503

Ota yhteyttä

Marko Paasiranta

Suunnittelupäällikkö

p. 0207 933 509

Ota yhteyttä

Johanna Kekkonen

Asiakkuuspäällikkö

p. 0207 933 504