Standardmõõtudega EK torud

EK betoontorud on heaks lahenduseks isevoolsete kanalisatsioonisüsteemide ehitusel. EK betoontorudel on tihend tehases muhvi sisse eelvalatud. See tagab tihendi paigalpüsimise paigalduse käigus. Standardse lahendusena kasutame EPDM kummist tihendeid, aga projektipõhiselt on võimalik kasutada ka muust materjalist tihendeid.

EK betoontorud on saadaval kahes tugevusklassis – Br ja Dr. Samuti on võimalik projektipõhiselt toota suurendatud tugevusega torusid kui selle kohta on erinõudeid. Saadaolevate tihendilahendustega on võimalik saavutada erinevaid õli-, happe- ja temperatuurikindluse näitajaid.

Kontakt

Toomas Matt
ESEC Estonia OÜ
+37253330615